Hlasoví asistenti

Homesystems

Vizualizace a hlasoví asistenti

Jelikož je KNX univerzální sběrnice, je nespočetné množství  vizualizací a dotykových panelů. Zde jsou vybrané námi nejčastěji používané. Všechny vizualizace lze kombinovat a používat najednou v rámci jednoho objektu.

Apple Homekit

KNX gateway Thinka umožňuje plnou certifikovanou integraci domu postaveného na KNX do Homekitu.

Amazon Alexa, Google Home, Olisto a další....

V dnešní době není problém zaintegrovat KNX sběrnici do všech hlavních světových asistentů a vizualizací.

Klasické vizualizace.

Řádková vizualizace do telefonu

Další varianta vizualizace s nastavitelnými widgety

Plně klientská vizualizace s půdorysem pro tablety a panely